Miljøvenleg ferie, -kva er eigentleg det?

Nylig oppdatert1
Glimt frå tidlegare feriemål og reiser

Somarferien nærmar seg med stormskritt og mange har gjerne planlagd kor og korleis dei skal reise. Me planlegg alltid ferien litt i siste liten, og eg har som alltid grubla på ei sak: korleis gjere ferien miljøvenleg?

Fremtiden i våre hender og Sverigeresor.se har nokre fine tips. Eg har oppsummert punkta nedanfor. Kanskje driv du med miljøvenleg turisme allereie?

1. Køyr miljøvenleg
Seink farten. Å køyre over fartsgrensa fører til ekstra utslepp av CO2. Gir raskt opp og køyr alltid på høgast mogleg gir. Køyr med jamn fart og ver flink til å sjå langt framover slik at du slepp unødvendig bruk av bremsene. Unngå tomgangskjøring.

2. Handle lokalt der du er
Når du handlar på reisemålet i staden for på supermarknaden på heimstaden, vert bilen lettare og brukar mindre drivstoff. Vel lokal mat og lokale produkt der det er mogleg. Leit alltid etter miljømerka mat.

3. Kollektivt er best (men ikkje fly)
Fly er det verste transportmiddelet, elektriske tog nesten alltid det beste, om ein ikkje vel å sykle eller å ta seg fram til fots. Leig sykkel og reis kollektivt på reisemålet.

5. Kjøp klimabillett
Framtiden i våre hender sel klimabillettar på www.mittklima.no kor du kompanserer for utsleppa ved for eksempel flyreiser. Då er du med på å finansiere overgangen frå fossil til fornybar energi i land i sør. – Turisme skapar arbeidsplasser, utvidar horisonten vår og gir mange utviklingsland eit nytt bein å stå på. Men flyreiser gir store klimagassutslipp. Alle som er opptekne av ansvarleg turisme bør kjøpe klimakvoter når dei flyr.  Det bidrar til lågare utslepp og skapar berekraftig energiforsyning, seier reiseguru Arild Molstad til Framtiden i våre hender.

6. Reis kort, sakte, sjeldnare og bli lengre. 
Fly er nesten alltid det verste transportmiddelet, men i valet mellom høghastighetsferger og fly er faktisk flyet å føretrekke. Det er farten som øydelegg for høghastighetsfergene, -vel eit meir saktegåande alternativ. Kutt ned på helgeturane gjennom året, og reis heller på ein lengre tur i somarferien. Ferie innanlands og kortare reiseavstand er eit grønare alternativ enn å reise utanlands.

7. Køyr saman på ferie
Dersom du nyttar bil; køyr saman med andre om du har moglegheit. Færre bilar på vegen = færre utslepp.

8. Unngå tennvæske på grillen
Unngå tennvæske når du fyrer opp grillen. Elektriske grillar er å føretrekke viss ein har tilgong til straum, -og dessuten er dei sikrare.

9. Dra ut kontakten
Sjekk at ingen elektriske apparat står på stand by medan du er bortreist. Trekk ut alle kontaktar slik at du ikkje nyttar unødvendig straum.

10. Vel miljømerka aktiviteter og overnattingar
Visit Norway har innført miljømerking av overnattingsstader og aktivitetar i Noreg. Det gjer det lettare å reise grønt.

Fekk de nokre gode tips? -Det fekk eg! Om de har nokre lure tips eller grøne erfaringar som ikkje er nemnt her, -nemn dei i kommentarfeltet! 

/Inga

2 thoughts on “Miljøvenleg ferie, -kva er eigentleg det?

    1. Godt poeng! Det er vel fordi dei fleste reiser kortare eller lengre turar i ferien. Men ferie heime er ofte minst like avslappande! Det er ikkje utan grunn at tyskarane har laga eit eige begrep for det; «Urlaub auf Balkonien». 🙂

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s