Luke 15 / Ragnhild Aspen Alvsaker

Foto: Privat

Vardafjell vidaregåande skule ligg sentralt i Haugesund og huser rundt 540 elevar. Skulen tilbyr vanleg studieførebuande, studieførebuande med hovudvekt på medier og kommunikasjon, -og International Baccalaureate (IB). Ragnhild Aspen Alvsaker er rektor og deler her sine tankar kring klima, miljø og skulane si rolle i det grøne skiftet. 

  1. Er du oppteken av klimasaka, og når starta eventuelt dette engasjementet?

Ja, jeg er opptatt av klimasaken, med de mange fasetter den har. Husker at barndommens hold-naturen-ren-aksjoner gjorde inntrykk på meg. Det var et skifte i holdninger da. I voksen alder har jeg blitt stadig mer opptatt av ren og sunn mat. Mannen min (og jeg) driver fruktgård i Hardanger og det har gjort meg både mer bevisst på betydningen av å ha et bærekraftig jordbruk og også gleden av å ha kontroll på hvordan frukten blir behandlet og hva vi kan lage av frukt og bær. Blir nok mer og mer bevisst som forbruker og har veldig sans for å kunne benytte naturens matkammer. Lykken er egen urtehage!

2. Kven har ansvaret for å løyse klimautfordringane? Styresmaktene eller enkeltpersonane?

Det er et samspill. Det hviler selvsagt et ansvar hos den enkelte av oss. Et overordnet ansvar ligger imidlertid hos styresmaktene, til å sette rammer, ha en tydelig lovgivning og drive holdningsskapende arbeid.

3. Korleis tenkjer du at skulane kan bidra til å auke engasjementet rundt klima og miljø?

Vi ser på det som en av våre viktigste oppgaver å gjøre elevene våre i stand til å møte og bidra i et samfunn som sannsynligvis blir påvirket av klimaendringer. Vi i skolen har mange innfallsporter til å bidra. Ansvaret for klima og miljø er også med i lovverket for skolene. I ny overordnet del til læreplanen står det for eksempel at  ”Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet” og bærekraftig utvikling er ett av tre tverrfaglige temaer som skolen skal legge til rette for når de nye læreplanene er ferdige. På Vardafjell har vi latt oss inspirere av FNs bærekraftsmål som vi ser at alle fagene våre har ett eller flere elementer i seg. Gjennom de ulike fagene, og ikke minst i tverrfaglig samarbeid, kan vi gjøre mye spennende som er med på å utvikle kompetansen til elevene og gjøre dem i stand til å ta ansvarlige, etiske og miljøbevisste valg.

Å arbeide med problemstillinger knyttet til klimaet kan gi veldig kjekke og konkrete prosjekter for elevene og gir muligheter til å trekke virkeligheten inn i klasserommet. Nylig gjennomførte for eksempel biologi 2-elevene våre et prosjekt i samarbeid med Haugesund kommune som gikk ut på at de skulle finne ut hvorfor den utrydningstruede storsalamanderen ikke har flyttet inn i den nye dammen som kommunen har bygget til dem. Flinke elever fant en sannsynlig løsning!

Vardafjell vgs har også fått en fantastisk spennende mulighet til å være med på et internasjonalt prosjekt, Future Living, som handler om bærekraftig utvikling innenfor ulike områder. Som en av fem skoler i verden skal elevene våre fra entreprenørskap-, økonomi- og markedsføringsfagene delta i dette internasjonale prosjektet, i regi av Innovation Lab, hvor de skal tenke kreativt om en bærekraftig framtid innenfor områdene underholdning, mote, helse, kommunikasjon og reise. Prosjektet avsluttes med tur og konkurranse i Silicon Valley, hvor premien er en måneds internship hos en av sponsorene i prosjektet. En kjempespennende mulighet for elevene til å bidra med kreative løsninger for en bærekraftig framtid!

4. Kva er din minst miljøvenlege vane?

Jeg bruker bilen for mye, burde ha syklet og gått mer! Både for miljøet og for min egen helses skyld.

5. Kva er din mest miljøvenlege vane?

Kildesortering og i Hardanger har vi anledning til å kompostere. Flott å ha fin kompostjord til å dyrke i.

6. Kven er Noregs mest inspirerande person når det kjem til klima og miljø?

 De store organisasjonene gjør jo et beundringsverdig og inspirerende arbeid. På det personlige planet er det for tiden en del livsstil- og matskribenter som inspirerer meg når det gjelder sunn og bærekraftig mat, for eksempel Gry Hammer.

7. Kva er den viktigaste juletradisjonen for deg?

Det er mange, vanskelig å velge én… Synge julekonserter og julegudstjenester, høre på julemusikk, særlig carols fra den engelske kirkemusikktradisjonen, pynte juletreet på lille julaften etter å ha spist lutefisk –  og henge opp julesokkene til barna (selv om de nå er store).

 

Takk for praten Ragnhild Aspen Alvsaker, -og god jul!

One thought on “Luke 15 / Ragnhild Aspen Alvsaker

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s