Luke 16 / Terje Halleland

Terje Halleland frå Ølensvåg er Frp-politikar og sit på Stortinget som representant for Rogaland. Der er han medlem av Olje- og energikomiteen. Her deler han sine tankar kring klima, miljø og oljenasjonen Noreg i det grøne skiftet.

  1. Er du oppteken av klimasaka, og når starta eventuelt dette engasjementet?

Når du er aktiv i politisk arbeid er det ikke mulig å ikke engasjere seg i klima og miljøarbeid. Jeg har vel blitt mer bevisst de siste årene.

  1. Kven har ansvaret for å løyse klimautfordringane? Styresmaktene eller enkeltpersonane?

Dette ansvaret må alle ta i fellesskap. Jeg tror aldri at klimautslippene blir «løst», da all menneskelig aktivitet fører til utslipp. Vi må få en bedre balanse mellom utslipp og aktivitet.

  1. Korleis kan Noreg gå gjennom eit grønt skifte og samstundes nytte kompetansen/menneska i oljeindustrien?

Hvis spørsmålet skal tolkes slik at Norge skal redusere sin aktivitet på sokkelen er jeg helt i mot dette. Både av økonomiske og miljømessige grunner. Ingen har mindre utslipp per enhet enn norsk olje- og gassproduksjon. Verden har stor etterspørsel etter energi. Velstand- og befolkningsvekst gjør at denne etterspørselen er økende. At veksten i energibruken kommer med fornybar energi er viktig, men fossile energikilder kommer til å være viktig i mange tiår fremover. Målsetting må være at en faser de mest forurensede energikildene ut først. Her kan Norge bidra med å tilby gass til erstatning for kull. Om Tyskland bytter ut sitt kullforbruk med naturgass, vil deres CO2 utslipp reduseres med 300 000 mill tonn, noe som tilsvarer 6 ganger Norge sitt totale utslipp

  1. Kva er din minst miljøvenlege vane?

Jeg har nok dessverre mange vaner som kunne vært mer miljøvennlige. Jeg reiser mye, både med bil og fly.

  1. Kva er din mest miljøvenlege vane?

Jeg er svært glad i å lage mat av lokale råvarer og da helst kjøtt fra beitedyr. Jeg liker ikke å kaste mat, så menyen består ofte av det som er i kjøleskapet. Har også tysk kone som har lært hele familien å slå av lys i rom vi ikke er i.

  1. Kven er Noregs mest inspirerande person når det kjem til klima og miljø?

Jeg har vel ikke noen konkret person i den forbindelse.

  1. Kva er den viktigaste juletradisjonen for deg?

Selvlaget pinnekjøtt av ungsau. Da kan julen komme.

 

Takk for praten Terje Halleland, -og god jul!

LagreLagre

One thought on “Luke 16 / Terje Halleland

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s