Luke 19 / Gro Staveland

Foto: HIM

Haugaland interkommunale miljøverk er eit renovasjonsselskap som tek seg av avfallshandtering og gjenvinning  for dei fleste kommunane på Haugalandet. Selskapet er eigd av kommunane Haugesund, Tysvær, Bokn, Vindafjord og Etne. Her deler administrerande direktør, Gro Staveland, sine tankar kring klima, miljø og kvifor me bør sortere søpla vår!

 1. Er du oppteken av klimasaka, og når starta eventuelt dette engasjementet?

  Ja, jeg har vært opptatt av miljø- og klimaspørsmål siden jeg var ungdom. Jeg er utdannet marinbiolog, og er opptatt av forsøpling og klimaets påvirkning både på land og i sjø.

 2. Kven har ansvaret for å løyse klimautfordringane? Styresmaktene eller enkeltpersonane?

  Jeg tenker at myndighetene har et stort ansvar for å inngå forpliktende avtaler mellom land og internt i hvert enkelt land. Hver enkelt må imidlertid ta ansvar for sine bidrag, og gjøre så godt en kan. Dersom vi alle blir litt mer bevisste på innkjøp og levevaner, så vil det kunne bidra positivt.

 3. «Det er ingen vits å sortere søpla. Det blir blanda og går rett til forbrenning i Sverige likevel». Denne påstanden kan ein høyre frå tid til anna. Stemmer dette, og kvifor er det bra for miljøet at me sorterer søpla vår?

  Det er veldig viktig å fortsette å sortere avfallet! Når avfall først er sortert, blir det ikke blandet igjen. Vi samler avfallet inn i biler med to helt adskilte kammer, og har både restavfall og matavfall på samme bil, men det blandes ikke på bilen! Alle de ulike avfallstypene går videre i ulike kanaler, og bl.a. matavfallet blir behandlet lokalt i Vindafjord og blir flott kompost. Papir, plast og glass- og metallemballasje blir til nye produkter. Disse avfallstypene materialgjenvinnes i stor grad slik at råvaren benyttes på ny i nye produkter. Det som da gjenstår av avfall hjemme, restavfallet, blir sendt til forbrenning, eller energigjenvinning som vi kaller det i avfallsbransjen. Det er viktig at mest mulig avfall sorteres ut slik at vi får nyttet mest mulig til gjenbruk og materialgjenvinning. Dette er også det mest økonomiske, da HIM får noe betalt for de avfallstypene som kan benyttes om igjen som råvarer til nye produkter, mens restavfallet må vi betale relativt mye for å sluttbehandle.

  Restavfallet fra HIM sendes med vogntog over fjellet til Østlandet eller Sverige. Det benyttes imidlertid returtransport, slik at vogntog som har levert varer på Haugalandet til Jula, ClasOlson, Biltema o.l. er lastet med avfall tilbake og ikke kjører tomme på returen. Anleggene som HIM leverer sitt restavfall til er svært effektive når det gjelder energigjenvinning, og det er derfor lett å forsvare en nokså lang transport av avfallet, også miljømessig. Det er dessverre ingen anlegg i nærheten av Haugalandet som kan konkurrere med energieffektiviteten til de anleggene som HIM benytter seg av. Det oppfordres likevel til å produsere minst mulig restavfall, og sortere mest mulig ut av de andre avfallstypene

 4. Kva er din minst miljøvenlege vane?

  Jeg er glad i å reise, og tar mer fly enn jeg burde. I tillegg jobber jeg i Skjold i Vindafjord, og klarer meg ikke uten bil. Bilen burde vært elektrisk, men det er den ikke…. Kanskje neste bil blir det!

 5. Kva er din mest miljøvenlege vane?

  Jeg er jo forpliktet til å være god på sortering av avfall! Ellers er jeg god på å kjøpe brukt, og å spise opp maten. Lager restemat og kaster lite og ingenting. Er også flink til å høste av naturen, og fisker, jakter og plukker sopp og bær. Har stor sans for lokalprodusert og kortreist mat.

 6. Kven er Noregs mest inspirerande person når det kjem til klima og miljø?

  Jeg ønsker å trekke frem en person fra eget fagmiljø, og det er leder av AvfallNorge, Nancy Strand. Hun har satt fokus på bl.a. klima, forsøpling, mikroplast og sirkulærøkonomi og bidratt til at avfallsbransjen nå jobber med et annet og videre fokus enn tidligere.

 7. Kva er den viktigaste juletradisjonen for deg?

  Det aller viktigste å få hjem «barn» som ikke bor hjemme lenger og ha hyggelige måltider sammen og gå lange turer med hundene våre.

 

Takk for praten Gro Staveland, -og god jul!

One thought on “Luke 19 / Gro Staveland

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s