Kunsgrasbanar skal spre fotballglede, ikkje mikroplast

Då kunstgrasbanane gjorde sitt inntog på Haugalandet på byrjinga av totusentalet, spelte eg aktivt fotball. Eg hugsar kor stas det var om kampar eller treningar vart lagde til nye kunstgrasbanar. Det einaste som var litt rart, var all den svarte gummien som dryssa ut av fotballskoa då me kom heim.

Kg
Utklipp: Haugesund avis. 25. januar 2018.

Gummigranulat laga av opphakka bildekk, er det vanlegaste dekket i norske kunstgrasbanar. Granulatet vert brukt som fyllmateriale og skal bidra til støtte og demping i underlaget på banen. Det kjem likevel ikkje utan dei store ulempene.

I dag veit me at gummigranulaten frå kunstgrasbanar er ei stor kjelde til mikroplastforureininga i Noreg. Ein rapport frå Miljødirektoratet i 2012, viser at det forsvinn heile tre til fem tonn gummigranulat frå ein bane per år. Det er heilt enorme tal! Sjølv om rutinane har blitt betre når det kjem til vedlikehald av banane og oppsamling av gummigranulat som ligg rundt, er det likevel eit fattig argument for å fortsette med gummigranulat som dekke. Det er ingen grunn til at fritidsaktiviteter til born og unge skal vere ei stor kjelde til forureining.

Miljødirektoratet vurderer eit forbod mot kunstgrasbanar med gummigranulat. Det finst heldigvis andre, meir miljøvenlege alternativ, som kork. Å byte ut dekket betyr ein meirkostnad, men med omsyn til kva for ein stor miljøbelastning det noverande dekket fører med seg, er det særs uklokt å la det ligge. Forhåpentlegvis vert forbodet innført, og kunstgrasbanane rundt om i landet kan bli fornya og langt meir miljøvenlege.

-Ja til kunstgrasbanar som sprer fotballglede og ikkje mikroplast!

/Inga

LagreLagre

LagreLagre

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s