Forleng levetida til smarttelefonen

Ifylgje Engadget.com, finst det ikkje ein etisk smarttelefon i dag. Sjølv om produsentar som Fairphone prøver å lage miljøvenlege mobiltelefonar, er det nesten umogleg for ein produsent å garantere at kvar einaste del i telefonen er produsert på ein miljøvenleg og etisk måte. I tillegg, har konsumentane (me!) ein tendens til å byte ut fungerande telefonar på grunn av ein enkelt defekt del. Me kjøper også ofte nye mobilar, så snart nye og meir spanande modellar vert lansert. Energien og ressursane som vert brukt til produksjon og avfallet skrota mobiltelefonar fører med seg, er definitivt eit miljøproblem.

Kva kan me gjere? Ta betre vare på mobilane me allereie har! Då eg har eit langt rulleblad når det kjem til øydelagde mobilar (kvifor knuser skjermane så lett?), fekk eg ei nydeleg gåve til valentinesdagen. Eit iPhone-cover frå Lifeproof. Romantisk? Kanskje ikkje. Men med omsyn til alle pengane eg har brukt på dyre reperasjonar og all frustrasjonen det har ført med seg, var det ei særs omtenksom gåve likevel!

Lifeproof lovar ein telefon som er vasstett, støtsikker og som tåler søl, skit og snø(!). Coveret oppfyller til og med det amerikanske forsvaret sine standardar for sikker beskyttelse under ekstreme omstende. -Akkurat kva eg treng! Sjølv om eg ikkje akkurat lever eit liv på kanten, meiner tydelegvis dei tidlegare mobilane mine det. Eg har no prøvd iPhone-coveret i over ein månad, og mobilen er framleis så god som ny. Dette ser lovande ut, -og no kjem eg forhåpentlegvis til å spare miljøet for fleire øydelagde mobiltelefonar i framtida. Lifeproof kan anbefalast!


According to Engadget.com, there is no such thing as an ethical smartphone today. Despite brands like Fairphone trying to produce eco-friendly devices, it is almost impossible for a producer to guarantee that every single part in a phone is produced in an ethical and sustainable way. In addition, the consumers (we!) tend to replace perfectly well-functioning phones because of a single failing component. We also often buy new ones, just because new and more exciting models are released. The energy and resources used for production and the waste discarded phones create, is definitely an environmental issue.

What can we do? Take better care of the phones we already have! As I have a long record of damaged phones (why do the screens crack that easily?), I got the best gift for Valentines day. An iPhone-case from Lifeproof. Romantic? Maybe not. But considering the amount of money spent on expensive repairs and the massive frustration that often comes along, it was the most thoughtful gift after all!

Lifeproof promises a phone that is water proof, drop proof, dirt proof and snow proof. It even meets the U.S. Military Standard for drop and shock protection. -Just what I need! Even though I am not exactly living a life on the edge, my previous phones seem to think so. I have now tried the case for more than a month, and my iPhone is still as good as new. This looks promising, and I will hopefully spare the environment from more broken phones in the future. I recommend Lifeproof!


 

Har du prøvd det? – Have you tried it?

/Inga 

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

2 thoughts on “Forleng levetida til smarttelefonen

  1. Jeg er et av de mest klønete menneskene jeg kjenner, men har utrolig nok aldri greid å knuse en telefonskjerm. Men har allikevel vært nødt til å bytte ut telefonen fordi ting inni har blitt ødelagt av alle støtene mot bakken – så nå sist kjøpte jeg et cover som var ekstra støt-dempende. Det fungerer så langt veldig bra, telefonen ser like hel ut. Det er definitivt et stort problem med alle de nye telefonene folk kjøper, så slike cover er veldig bra! Supert at du forteller om det!

    1. Takk for svar! Ja, det er ikkje berre skjermen som har blitt øydelagd her heller. Huff! Eg har hatt eit enormt forbruk av telefonar, grunna at eg er så slepphendt. Godt det finst løysingar for sånne som oss! 😄 Ha ein fin dag!!

Legg att svar til Notisboka Avbryt svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s