Forleng levetida til smarttelefonen

Ifylgje Engadget.com, finst det ikkje ein etisk smarttelefon i dag. Sjølv om produsentar som Fairphone prøver å lage miljøvenlege mobiltelefonar, er det nesten umogleg for ein produsent å garantere at kvar einaste del i telefonen er produsert på ein miljøvenleg og etisk måte. I tillegg, har konsumentane (me!) ein tendens til å byte ut fungerande telefonar på grunn av ein enkelt defekt del. Me kjøper også ofte nye mobilar, så snart nye og meir spanande modellar vert lansert. Energien og ressursane som vert brukt til produksjon og avfallet skrota mobiltelefonar fører med seg, er definitivt eit miljøproblem.

Kva kan me gjere? Ta betre vare på mobilane me allereie har! Då eg har eit langt rulleblad når det kjem til øydelagde mobilar (kvifor knuser skjermane så lett?), fekk eg ei nydeleg gåve til valentinesdagen. Eit iPhone-cover frå Lifeproof. Romantisk? Kanskje ikkje. Men med omsyn til alle pengane eg har brukt på dyre reperasjonar og all frustrasjonen det har ført med seg, var det ei særs omtenksom gåve likevel!

Lifeproof lovar ein telefon som er vasstett, støtsikker og som tåler søl, skit og snø(!). Coveret oppfyller til og med det amerikanske forsvaret sine standardar for sikker beskyttelse under ekstreme omstende. -Akkurat kva eg treng! Sjølv om eg ikkje akkurat lever eit liv på kanten, meiner tydelegvis dei tidlegare mobilane mine det. Eg har no prøvd iPhone-coveret i over ein månad, og mobilen er framleis så god som ny. Dette ser lovande ut, -og no kjem eg forhåpentlegvis til å spare miljøet for fleire øydelagde mobiltelefonar i framtida. Lifeproof kan anbefalast!

According to Engadget.com, there is no such thing as an ethical smartphone today. Despite brands like Fairphone trying to produce eco-friendly devices, it is almost impossible for a producer to guarantee that every single part in a phone is produced in an ethical and sustainable way. In addition, the consumers (we!) tend to replace perfectly well-functioning phones because of a single failing component. We also often buy new ones, just because new and more exciting models are released. The energy and resources used for production and the waste discarded phones create, is definitely an environmental issue.

What can we do? Take better care of the phones we already have! As I have a long record of damaged phones (why do the screens crack that easily?), I got the best gift for Valentines day. An iPhone-case from Lifeproof. Romantic? Maybe not. But considering the amount of money spent on expensive repairs and the massive frustration that often comes along, it was the most thoughtful gift after all!

Lifeproof promises a phone that is water proof, drop proof, dirt proof and snow proof. It even meets the U.S. Military Standard for drop and shock protection. -Just what I need! Even though I am not exactly living a life on the edge, my previous phones seem to think so. I have now tried the case for more than a month, and my iPhone is still as good as new. This looks promising, and I will hopefully spare the environment from more broken phones in the future. I recommend Lifeproof!

Har du prøvd det? – Have you tried it?

/Inga 

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

5 grunnar til at det framleis er behov for 8. mars i Noreg

Gratulerer med dagen alle menn og kvinner! 8. mars er diverre framleis ein viktig dag, både i verda generelt, men også i Noreg. Er me eit av verdas mest likestilte land? Absolutt, men det er framleis ein veg å gå.

8. mars bør også markerast i Noreg, fordi:

1. den offentlege debatten er ikkje like fri for kvinner som for menn.

Undersøkingar viser at kvinner som deltek i samfunnsdebatten i større grad enn menn mottar hets som er seksualisert og retta mot person og utsjånad. Fleire kvinner enn menn oppfatter også denne hetsen som problematisk, og vel oftare å la vere å ytre seg grunna dette.

Den norsk-somaliske poeten Sumaya Jirde Ali trakk seg nyleg frå 8. mars-markeringa i Bergen, grunna massiv hets. At dette skjer er hårreisande og viser heilt konkret at ytringsfridomen i det offentlege rom ikkje er like fri for kvinner som for menn i Noreg.

2. kampen for fri abort framleis ikkje er over.

Aust-Agder Frp meiner at kvinner bør sjølv betale for abort. Dette er kort og godt kvinnefiendtleg og bakstreversk.

3. tradisjonelle kjønnsroller hindrar framleis kvinner i å kombinere familie og karriere på lik linje med menn.

Andelen kvinner som vel å jobbe deltid er langt større enn den for menn. Kvinner vel i større grad lågtløna yrke i den offentlege sektoren, noko som fører til at menn har i snitt ei årleg bruttoinntekt på 522 900 kr og kvinner 359 000 kr.  Me veit at det å få born bremsar løns- og karriereutvikling hjå kvinner, me veit at kvinner tek meir ansvar for born og heim, -sjølv hjå likestilte par og me veit at kvinner er 67% meir sjukemeldt enn menn. Tilfeldig? Neppe. Samla sett indikerer dette at dei tradisjonelle kjønnsrollene framleis speler ei rolle.

4. kjønnslemlesting av norske og kvinner og jenter er framleis eit aktuelt problem.

Dei siste ti åra har 53 personar blitt anmeldt for ulovleg omskjæring av jenter og kvinner i Noreg. Mørketala er sannsynlegvis større.

5. #Metoo

Røyrsla har fått fram mykje grums i mange bransjar i Noreg. Skodespelarar, politikarar, helsepersonell og folk i akademia har stått fram med ubehagelege eksempel på korleis seksuell trakassering framleis vert nytta som eit maktmiddel av fleire menn.

Til slutt er dagen ei like viktig solidaritetsmarkering for alle kvinner i verda som lever i samfunn som ikkje har komt like langt som vårt.

Eg ynskjer alle ein flott dag!

/Inga

Hudfavorittar i kulda

Ein les stadig om nye ingredienser i hudpleie som kan vere helseskadelege og er negative for miljøet. Likevel tykkjer eg det er utfordrande å halde tritt med dette, så eg har i staden prøvd å kutte ned på antal produkt, og velje miljøsertifisert der eg kan.

No i vinterkulda vert huden fort tørr, så eg tenkte eg skulle dele nokre favorittar med dykk!

Kokosolje

Eg kutta ut bodylotion for nokre år sidan, og har ikkje sakna det. Huden klarar seg stort sett fint utan, men når det vert vinter og kaldt, vert eg litt tørrare, -særkildt på legger og armar. Då nyttar eg kokosolje. Anten smører eg rett på kroppen, eller så har eg ei t-skei i badevatnet. Det gir silkemjuk hud! Eg bruker det på borna også. Det er lurt å oppbevare kokosolja i kjøkenskuffa, då den fort smelter og vert flytande på badet der det er litt varmare.

Kokosolje er også fint å bruke på hårtuppar når du kjem ut av dusjen. Det er eit fint alternativ til balsam og hårkur og gjer at hårtuppane ikkje så fort vert sletne.

Heimelaga kroppsskrubb med kaffigrut eller sukker

Av og til kan det vere fint med ein kroppsskrubb. Då blandar eg anten sukker med honning, eller olivenolje med kaffigrut. Det er supert å bruke ingredienser ein allereie har, og skrubbane fungerer like fint som dei eg tidlegare har kjøpt i butikk. Det einaste er at kroppsskrubb laga av kaffigrut er ferskvare. Lag akkurat det du treng der og då, eller ha det i ein lufttett behaldar i kjøleskapet. Då held den seg litt lengre.

Skinfood-krem frå Weleda

Dette er ein skikkeleg allround-krem som eg nyttar på kinna til ungane i kulda eller smører på tørre hender og føter. Den er feit og god. Weleda er ikkje svanemerka då det er tysk, men er Natrue-sertifisert, som blant anna betyr at det er vegansk og økologisk.

Om du nyttar mineralpudder, er det også eit godt tips å bruke denne kremen under. Huda vert ikkje tørr utover dagen og sminken sit som spikra.

Purelan

Dette sel dei på apoteket og er i grunn meint for såre brystvorter når ein ammer (aouch!). Eg er ferdig med amminga, men bruker den framleis på tørre vinterlepper og andre tørre flekker på kroppen. Huda blir «forsegla» og reparerer seg sjølv utan å bli utsett for tørr og kald luft utanifrå. Den fikser sprukne lepper på null komme niks!

Tran

Eg merkar stor skilnad på huda om eg tek tran eller ikkje. 1-2 ss kvar dag smører huda innanfrå, og i tillegg gjer det godt for immunforsvaret!

Rapsolje

I staden for vanleg mascarafjernar, nyttar eg rein rapsolje. Eg har prøvd olivenolje og kokosolje også, men rapsolja er mest effektiv.

Elles nyttar eg ein ansiktskrem frå Weleda, men det er det.

Har du nokre gode tips og triks for huda i vinterkulda?

Skattkammeret

Skiutstyr i rett størrelse er ferskvare når ein er born og ungdom. Ein veks fort, og skiskoa som passa i fjor, passar sjeldan i år. Om ein ikkje er heldig å arve skiutstyr eller få kjøpt brukt, er vegen kort til å måtte kjøpe nytt gong på gong. Det har Kirkens bymisjon gjort noko med. I fleire byar i Noreg har dei opna Skattkammeret, ein utlånsbutikk der alle under 18 år kan komme og låne utstyr kostnadsfritt. Du får låne utstyret i ei veke og Skattkammeret i Haugesund kan by på alt i frå skiutstyr til akebrett, telt, skøyter, fotball, Go-pro-kamera, rideutstyr med meir. Dei har også gratis wifi, og born og unge kan komme for å spele Play Station, låne pc eller delta på ulike arrangement der.

Lokalet i Haugesund held til i Haraldsgata 192, og er ope tysdagar (18:00-20:00), onsdagar (10:00-14:00) og torsdagar (18:00-20:00). Skattkammeret finn ein også i Oslo, Drammen, Moss, Eidsberg, Halden, Odda, Sarpsborg og Tønsberg.

Forrige helg skulle me både på langrenn og alpint, og lånte fullt utstyr til sonen vår hjå Skattkammeret. Det var veldig enkelt, -nett som å låne ei bok på eit bibliotek. Han fekk supert utstyr som passa, og me kunne levere det tilbake etter bruk. Då me ikkje er på ski kvar helg, er dette heilt genialt, -både for lommeboka og miljøet!

/Inga

Svanemerka ull

Pierre Robert er særs populær når det kjem til ullundertøy til born. No har dei blitt Svanemerka, -noko som betyr at både dyrevelferd, produksjonsmåte, materiala kleda er laga av og innpakkinga er innanføre Svanemerket sine strenge miljøkrav. Det er flott!

Då vinterferien vår måtte utsettast grunna sjukdom, har me minivinterferie i Etne denne helga. I dag vart det både alpint i Røldal for to i familien, aking for den minste og lang skitur til Oddavarden på Seljestad i godt lag for meg. I morgon ventar skitur på Olalia. Dette gjer godt for sjela!

Då den eldste har vekst ut av langrennsutstyret, lånte me både fullt alpintutstyr og langrennsutstyr hjå Skattkammeret i Haugesund. Det er eit utruleg flott tilbod som har blitt særs populært. I staden for at alle må kjøpe etterkvart som ungane veks, kan ein låne topp utstyr for ei veke. Slike tilbod er gull verdt og positivt for miljøet. Meir om Skattkammeret kjem i eit eige innlegg.

Ha ein fin kveld!

/Inga