Luke 20 / Elias Nornes

Foto: Østensjø Rederi AS

Haugesund er frå gamalt av ein by tufta på sjøfart. Av dei mange rederia i dag, er Østensjø Rederi eit av dei største. Rederiet tilbyr i første rekke offshoreoppdrag i oljesektoren, men har også dei seinaste åra utvida til å også dekke fornybar energi-sektoren, -som å bidra i oppdrag på vindparkar til havs. Elias Nornes jobber som HMS-sjef i Østensjø Rederi og deler her sine tankar kring sjøfart, miljø og klima. 

1. Er du oppteken av klimasaka, og når starta eventuelt dette engasjementet?

Jeg er blitt opptatt av miljøsaken mest gjennom jobben egentlig. Miljøpåvirkningen ligger under mitt ansvarsområde og jeg  tok over stillingen som HSEQ Manager i 2013.  Det stilles store krav til oss som leverandør, og for å i det hele tatt å kunne tilby våre tjenester må vi ha et seriøst forhold til dette. Engasjemanget har også påvirket meg privat, med god hjelp fra de yngste rundt middags bordet, men det vil nok ta noe mer tid før jeg som person er like ‘flink’ som jeg er på jobb.

2. Kven har ansvaret for å løyse klimautfordringane? Styresmaktene eller enkeltpersonane?

For at noe i det hele tatt skal løses må vi først kalle det for et problem. ‘Vi tar en utfordring, men løser et problem’. Dette er ikke noe enkeltpersoner kan løse i seg selv. Skal vi ha noe håp må det være lovbestemt. Enkeltpersonenes oppgave er deriomot å påvirke styresmaktene til å gjøre de riktige prioriteringene. Problemet i det dette store spørsmålet er at det vil gå på bekostning av noe, og om jeg virkelig er villig til å endre mine vaner her i livet. Kontainerskip er de som slipper ut mest miljøgifter på denne planeten, det finnes ca 4000 slike store skip. De største skipene slipper ut miljøgasser tilsvarende 50.000.000 (femtimillioner) biler i løpet av et år. Tar vi da 17 av disse skipene ut av drift, vil det tilsvare hele bilparken på planeten. Skipene frakter ‘ting’ vi mener vi trenger, og vi trenger mye av det, hele tiden, og helst helt nye ting. Er vi villig til å gjøre noe med det?

3. Korleis kan sjøfartssektoren og rederia bidra til det grøne skiftet?

Vi jobber nå mye med batteridrift, og har flere skip som bruker batteri som supplemang til tradisjonell diesel og diesel-elektrisk drift. Dette er dyr teknologi i dag, men vår generasjonen er med på denne revolusjonen som jeg vil kalle det. Som all annen teknologi vil dette skyte fart i fremtiden, og komme neste generasjoner vil nytte.

4. Kva er din minst miljøvenlege vane?

Kjører bensinbil til jobb hver dag. Jeg kunne tatt buss, men den går ikke på passende tidspunkter. For at offentlig transport skal fungere må den gå hvert 10 minutt 24 timer i døgnet. Det er en bensinbil, og kunne nok heller vert en EL-bil, men jeg syntes det var for dyr investering.  Ja, jeg kunne også syklet, men jeg har mange unnskyldninger der også. Når det er sagt tror jeg den dårligste vanen jeg egentlig har er at jeg kjøper for nye billige ‘ting’ spesielt småeletrisk som jeg egentlig ikke trenger, og som fraktes opp til Norge på, ja nettopp kontainerskip. Årabrot vokser nesten proposjonalt med Raglamyr. Hvor mange har et plastikk juletre fra kina i stuen i dag?

5. Kva er din mest miljøvenlege vane?

Det jeg er pålagt av myndighetene til å gjøre, sortere avfall.

6. Kven er Noregs mest inspirerande person når det kjem til klima og miljø?

Vet ikke om noen personer som inspirerer, men den yngre generasjonen gir håp hos meg. De har et annet mindset, og det er den generasjonen vi må fokusere på. Se eks miljøagentene.no

7. Kva er den viktigaste juletradisjonen for deg?

Den som er mest diskutert i familier er nok middagen på julaften. Vi har rødspette. Det er en tradisjon hos oss som strekker seg i allefall 100 år tilbake i tid (så langt vi finner dokumentasjon). Jeg er en av to søsken, og min søster har allerede valgt pinnekjøtt og ribbe, og jeg sliter litt med at denne tradisjonen skal slutte med meg, så vi har hatt et familieråd, og etter en heftig diskusjon om tradisjoner og viktigheten rundt prinsippet,  gikk kidsa ‘velvillig’ med på at det blir flyndre hos oss.  Jeg, min far, bestefar osv var alle fiskere, og etter det vi har klart å finne ut så fikk de solgt all fisken sin rundt juletider, bortsett fra flyndren selfølgelig, og da var det jo slik at ingenting skal kastes, så det endte på middagsbordet. Det er jo selfølgelig meget godt, og når huset lukter stekt flyndre, da er det jul.

 

Takk for praten Elias Nornes, -og god jul!

 

Luke 19 / Gro Staveland

Foto: HIM

Haugaland interkommunale miljøverk er eit renovasjonsselskap som tek seg av avfallshandtering og gjenvinning  for dei fleste kommunane på Haugalandet. Selskapet er eigd av kommunane Haugesund, Tysvær, Bokn, Vindafjord og Etne. Her deler administrerande direktør, Gro Staveland, sine tankar kring klima, miljø og kvifor me bør sortere søpla vår!

 1. Er du oppteken av klimasaka, og når starta eventuelt dette engasjementet?

  Ja, jeg har vært opptatt av miljø- og klimaspørsmål siden jeg var ungdom. Jeg er utdannet marinbiolog, og er opptatt av forsøpling og klimaets påvirkning både på land og i sjø.

 2. Kven har ansvaret for å løyse klimautfordringane? Styresmaktene eller enkeltpersonane?

  Jeg tenker at myndighetene har et stort ansvar for å inngå forpliktende avtaler mellom land og internt i hvert enkelt land. Hver enkelt må imidlertid ta ansvar for sine bidrag, og gjøre så godt en kan. Dersom vi alle blir litt mer bevisste på innkjøp og levevaner, så vil det kunne bidra positivt.

 3. «Det er ingen vits å sortere søpla. Det blir blanda og går rett til forbrenning i Sverige likevel». Denne påstanden kan ein høyre frå tid til anna. Stemmer dette, og kvifor er det bra for miljøet at me sorterer søpla vår?

  Det er veldig viktig å fortsette å sortere avfallet! Når avfall først er sortert, blir det ikke blandet igjen. Vi samler avfallet inn i biler med to helt adskilte kammer, og har både restavfall og matavfall på samme bil, men det blandes ikke på bilen! Alle de ulike avfallstypene går videre i ulike kanaler, og bl.a. matavfallet blir behandlet lokalt i Vindafjord og blir flott kompost. Papir, plast og glass- og metallemballasje blir til nye produkter. Disse avfallstypene materialgjenvinnes i stor grad slik at råvaren benyttes på ny i nye produkter. Det som da gjenstår av avfall hjemme, restavfallet, blir sendt til forbrenning, eller energigjenvinning som vi kaller det i avfallsbransjen. Det er viktig at mest mulig avfall sorteres ut slik at vi får nyttet mest mulig til gjenbruk og materialgjenvinning. Dette er også det mest økonomiske, da HIM får noe betalt for de avfallstypene som kan benyttes om igjen som råvarer til nye produkter, mens restavfallet må vi betale relativt mye for å sluttbehandle.

  Restavfallet fra HIM sendes med vogntog over fjellet til Østlandet eller Sverige. Det benyttes imidlertid returtransport, slik at vogntog som har levert varer på Haugalandet til Jula, ClasOlson, Biltema o.l. er lastet med avfall tilbake og ikke kjører tomme på returen. Anleggene som HIM leverer sitt restavfall til er svært effektive når det gjelder energigjenvinning, og det er derfor lett å forsvare en nokså lang transport av avfallet, også miljømessig. Det er dessverre ingen anlegg i nærheten av Haugalandet som kan konkurrere med energieffektiviteten til de anleggene som HIM benytter seg av. Det oppfordres likevel til å produsere minst mulig restavfall, og sortere mest mulig ut av de andre avfallstypene

 4. Kva er din minst miljøvenlege vane?

  Jeg er glad i å reise, og tar mer fly enn jeg burde. I tillegg jobber jeg i Skjold i Vindafjord, og klarer meg ikke uten bil. Bilen burde vært elektrisk, men det er den ikke…. Kanskje neste bil blir det!

 5. Kva er din mest miljøvenlege vane?

  Jeg er jo forpliktet til å være god på sortering av avfall! Ellers er jeg god på å kjøpe brukt, og å spise opp maten. Lager restemat og kaster lite og ingenting. Er også flink til å høste av naturen, og fisker, jakter og plukker sopp og bær. Har stor sans for lokalprodusert og kortreist mat.

 6. Kven er Noregs mest inspirerande person når det kjem til klima og miljø?

  Jeg ønsker å trekke frem en person fra eget fagmiljø, og det er leder av AvfallNorge, Nancy Strand. Hun har satt fokus på bl.a. klima, forsøpling, mikroplast og sirkulærøkonomi og bidratt til at avfallsbransjen nå jobber med et annet og videre fokus enn tidligere.

 7. Kva er den viktigaste juletradisjonen for deg?

  Det aller viktigste å få hjem «barn» som ikke bor hjemme lenger og ha hyggelige måltider sammen og gå lange turer med hundene våre.

 

Takk for praten Gro Staveland, -og god jul!

Luke 18 / Rune Furseth

Foto: Suldal transport

Suldal transport er av dei største aktørane innan transport i Noreg. Med 145 køyretøy i sving driv dei med matvaretransport og anna distribusjon i heile Sør-Noreg. Her deler administrerande direktør, Rune Furseth, sine tankar kring klima, miljø og det grøne skiftet i transportbransjen. 

1.Er du oppteken av klimasaka, og når starta eventuelt dette engasjementet?

Ja, klimasaka har eg fokus på både privat og i jobben. Eg starta i det små allereie då eg var liten, då eg ikkje likte at folk heiv søppel i naturen.

2. Kven har ansvaret for å løyse klimautfordringane? Styresmaktene eller enkeltpersonane?

Begge parter må bidra.

3. Korleis kan transportsektoren bidra til det grøne skiftet?

Me må jobbe mot 100 % utnytting av lastekapasiteten, bruke nye og miljøvenlege Euro 6-lastebilar*, og gå over på meir miljøvennleg energikjelder som HVO (hydrogenerert vegetabilsk olje/bio-diesel), biogass, hydrogen og etterkvart nytte EL-lastebilar. Dei første el-lastebilane blir levert neste år og i løpet av 2-5 år vil dei nok også vere på våre vegar (først og fremst i byar). Kor mange Suldal Transport kan kjøpe/benytte seg av, avhenger av kapasiteten og køyrelengda.

*Euro 6 er ein ny EU-standard til nye køyretøy som vert registrert etter 1. januar 2015. Standarden inneber eit krav til lågare utslepp frå lette køyretøy og lastebilar, og at køyretøya mellom anna inneheld ein teknologi som renser eigne utslepp.

4. Kva er din minst miljøvenlege vane?

Eg køyrer over 40.000 km i året med dieselbil…

5. Kva er din mest miljøvenlege vane?

Kjeldesortering, gjenbruk og eg jobber aktivt for at Suldal Transport skal være i front med å bidra til å gjennomføre det grøne skiftet.

6. Kven er Noregs mest inspirerande person når det kjem til klima og miljø?

Har ingen (dessverre).

7. Kva er den viktigaste juletradisjonen for deg?

Julemiddagen med familien på julafta.

 

Takk for praten Rune Furseth, -og god jul!

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagreLagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

Luke 17 / Linn Frøkedal

Foto: Gry Dahl

Linn Frøkedal er frå Etne og er kjent frå banda The Low Frequency in Stereo og The Megaphonic Thrift. Det nyaste bandprosjektet, Misty Coast, har fått glitrande anmeldelsar for det første albumet som kom ut i år. Her deler Linn Frøkedal sine tankar kring klima og miljø! 

 1. Er du oppteken av klimasaka, og når starta eventuelt dette engasjementet?

Klimasaka er viktigare enn nokon gong! Eg kan ikkje hugse når engasjementet starta, men me lærte jo mykje om miljø og klima via barne-tv i oppveksten, der bl.a. Blekkulf, Fraglene og Kykelikokos hadde ein klar bodskap om miljøvern og resirkulering.

 1. Kven har ansvaret for å løyse klimautfordringane? Styresmaktene eller enkeltpersonane?

Her har me alle eit ansvar. Styresmaktene burde satse meir på fornybar energi, utvide og effektivisere kollektivtilbodet og gjere det enklare og mindre kostbart å velje grønt i kvardagen. Det er også viktig med folkeopplysing, slik at alle blir klar over kor store konsekvensar mennesket sine handlingar har for planeten. Me som enkeltpersonar har ansvar for at vårt daglege liv går minst mogleg ut over klimaet. Her burde alle ta kjeldesortering på alvor, handle færre ting og heller investere i kvalitet som varer, ein burde prøve å reise meir miljøvennleg, ete mindre kjøt og kjøpe meir lokal mat.

 1. Korleis kan musikarar og artistar bidra til klimasaka?

Som musikar reiser ein jo mykje, og dersom det er mogleg burde ein velje tog i staden for fly eller bil.

 1. Kva er din minst miljøvenlege vane?

Det blir jo dessverre ofte fly når eg reiser i forbindelse med konsertar og turnéar. Eg har også hatt “datoskrekk” store deler av livet, og har nok kasta mykje mat som var heilt fin. Dette er noko eg blir betre og betre på. Ein har jo fått luktesans og auge for ein grunn.

 1. Kva er din mest miljøvenlege vane?

Eg er nøye på kjeldesortering, elskar å handle second-hand og prøver å ha 3-4 vegetar-middagar i veka.

 1. Kven er Noregs mest inspirerande person når det kjem til klima og miljø?

Eg har sansen for Frederic Hauge, som sidan 80-talet har vore ein ledande miljøaktivist i Noreg. I vinter var eg og med og komponerte og framførte musikk (sjå video nedanføre) til Morten Tråvik sin  “Århundrets rettsak”, som var ein fiktiv rettsak mot staten som føregjekk i ein iskatedral i Kirkenes. Her fekk ein fram synspunkt for og imot oljeutvinning i Barentshavet. Eg syns det er inspirerande at kunstnarar som han setter klimasaka på dagsorden.

 1. Kva er den viktigaste juletradisjonen for deg?

Det må vere at mine tre søsken, foreldre og Tante Elin er samla i Etne. Det skjer stort sett berre éin gong i året. Det blir heller ikkje jul utan julemiddagen!

Takk for praten Linn Frøkedal, -og god jul!

LagreLagre

LagreLagre

Luke 16 / Terje Halleland

Terje Halleland frå Ølensvåg er Frp-politikar og sit på Stortinget som representant for Rogaland. Der er han medlem av Olje- og energikomiteen. Her deler han sine tankar kring klima, miljø og oljenasjonen Noreg i det grøne skiftet.

 1. Er du oppteken av klimasaka, og når starta eventuelt dette engasjementet?

Når du er aktiv i politisk arbeid er det ikke mulig å ikke engasjere seg i klima og miljøarbeid. Jeg har vel blitt mer bevisst de siste årene.

 1. Kven har ansvaret for å løyse klimautfordringane? Styresmaktene eller enkeltpersonane?

Dette ansvaret må alle ta i fellesskap. Jeg tror aldri at klimautslippene blir «løst», da all menneskelig aktivitet fører til utslipp. Vi må få en bedre balanse mellom utslipp og aktivitet.

 1. Korleis kan Noreg gå gjennom eit grønt skifte og samstundes nytte kompetansen/menneska i oljeindustrien?

Hvis spørsmålet skal tolkes slik at Norge skal redusere sin aktivitet på sokkelen er jeg helt i mot dette. Både av økonomiske og miljømessige grunner. Ingen har mindre utslipp per enhet enn norsk olje- og gassproduksjon. Verden har stor etterspørsel etter energi. Velstand- og befolkningsvekst gjør at denne etterspørselen er økende. At veksten i energibruken kommer med fornybar energi er viktig, men fossile energikilder kommer til å være viktig i mange tiår fremover. Målsetting må være at en faser de mest forurensede energikildene ut først. Her kan Norge bidra med å tilby gass til erstatning for kull. Om Tyskland bytter ut sitt kullforbruk med naturgass, vil deres CO2 utslipp reduseres med 300 000 mill tonn, noe som tilsvarer 6 ganger Norge sitt totale utslipp

 1. Kva er din minst miljøvenlege vane?

Jeg har nok dessverre mange vaner som kunne vært mer miljøvennlige. Jeg reiser mye, både med bil og fly.

 1. Kva er din mest miljøvenlege vane?

Jeg er svært glad i å lage mat av lokale råvarer og da helst kjøtt fra beitedyr. Jeg liker ikke å kaste mat, så menyen består ofte av det som er i kjøleskapet. Har også tysk kone som har lært hele familien å slå av lys i rom vi ikke er i.

 1. Kven er Noregs mest inspirerande person når det kjem til klima og miljø?

Jeg har vel ikke noen konkret person i den forbindelse.

 1. Kva er den viktigaste juletradisjonen for deg?

Selvlaget pinnekjøtt av ungsau. Da kan julen komme.

 

Takk for praten Terje Halleland, -og god jul!

LagreLagre