#klodenvår

Førstkomande onsdag arrangerer Aftenposten klimakonferansen #klodenvår. Det er på Folketeateret kl. 18.00 – 21.30. Det er framleis billettar igjen, så om du bur i Oslo-området, bør du vurdere det! Det er spekka med spanande foredrag og debattar. Hovudtemaet i år er mat, og nokre av spørsmåla som blir stilt, er:

  • Må me ete mindre kjøtt?
  • Kva er poenget med økologisk mat – redninga eller tull og tøys?
  • Korleis lage burger av gras?
  • Korleis klarer insekta jobben med å gi oss mat i klimaendringane si tid?

Haugesund ligg litt for langt unna til at ein kan få det med seg utan at det går utover arbeidsdagen. Det er no ein skulle ha budd i Lier igjen. -Uansett, gå om du kan!

Billettar til #klodenvår finn de her.

Kva me kan gjere for insektene

Sidan 1990 har ei gruppe tyske forskarar kartlagd insektbestanden i 63 naturreservat i Tyskland. No viser funna deira at i løpet av denne tida, har bestanden sunke med 75%. Det er alarmerande tal. Måten me nytter areala våre på i Europa får mykje av skulda. Asfaltering og industrielt landbruk der ein tek i bruk store landområde, reduserer livsgrunnlaget for insekta. I tillegg er bruken av sprøytemiddel også framheva som ein av dei store grunnane.

Så kvifor er det så farleg med insekta? Mat må me jo dyrke? -Og om ein ikkje bruker sprøytemiddel, kan vel vinninga gå opp i spinninga ved at insekt me ikkje ynskjer i åkrane, kjem og øydelegg alt? Så enkelt er det ikkje. Insekta er sjølve navet i økosystemet vårt, der dei sørger for pollinering, frakting av frø, nedbryting av organisk material med meir. Insekta er kort og godt kjempe viktige  for at me skal kunne produsere mat. Ei verd utan insekt tør ikkje forskarane tenkje på.

Så kva kan me gjere med dette? Først og fremst er dette ei oppgåve for europeiske politikarar og byråkratar, då det er dei som kan gjere dei største tiltaka. Likevel kan me alle gjere litt, og om alle gjer litt, ja då kan me flytte fjell!

Her er kva me kan gjere for insektbestanden rundt oss:

Dropp eller reduser bruk av sprøytemiddel i hagen og åkeren.

Tips til kva du heller kan ty til, finn du her:

Plant insektvenlege planter og blomar.

Om du ikkje har ein hage, fyll krukker på terrassen eller balkongkassen med blomar som humler og andre insekt likar. Kanskje har sameiget eller velforeningen din eit uteareal kor ein kan få lov til plante insektvenlege planter? Det er mange stader ein finn tomme areal med berre grasplenar, som kunne gjort større nytte, -og sett enda flottare ut! Oversikt over insektvenlege planter og andre tips, finn du her:

Lag ein humlekasse.

Tilgongen til stader ein kan bygge bol, er mindre for humlene i dag. Difor er det fint å bygge små hotell til dei som gjer det lettare for dei å gjere jobben sin. Her finn du nokre fine artiklar og oppskrifter til dette:

Håpar du fekk nokre tips til kva ein kan gjere når våren er her igjen om nokre månadar. Eg er sikker på at me kan gjere store skilnadar om alle gjer litt. Kom gjerne med tips i kommentarfeltet om du har erfaring med blomar som insektene likar ekstra godt. Ha ein strålande dag!

LagreLagre

LagreLagre

Den internasjonale jentedagen

Tenk om alle jenter i verda kunne vekse opp utan dei store bekymringane slik som ho her.

Tenk om dei kunne få det same helsetilbodet som ho her.

Tenk om dei kunne vekse opp med dei same rettane og moglegheitene til å delta i yrkesliv og samfunnsliv som ho her.

Tenk om dei kunne vekse opp i ein familie der dei vert like verdsett som ein bror, som ho her.

– Og tenk om det einaste blåmerket dei har på kroppen, er frå ei sparkesykkelulykke, som hjå ho her.

Det tenkjer eg på i dag.

LagreLagre

LagreLagre

Rasisme er ikkje ein norsk verdi

Om du skal sjå noko på tv denne veka, må eg anbefale NSU-Terror i Tyskland som ligg i tre deler på NRK nett-tv. Tema nynazisme og høgreekstremisme er viktigare enn på lenge.

NSU er ein dramaserie basert på den største terrorsaka i Tyskland etter 2. verdskrigen. Mellom 2001 og 2006, vart ni tyske menn med innvandrarbakgrunn drept av den høgreekstreme gruppa NSU. Gruppa stod også bak to bombeattentat i Köln, i tillegg til drapet på ei politikvinne. Først i 2011 vart medlemmer av gruppa arrestert. Serien skildrar korleis hatet hjå unge tyskarar som kjende på utanforskap, vart omvandla til systematiserte drap på det dei såg på som fiendane. I tillegg vert politiet sine manglande evner til å sjå det høgreekstreme miljøet for det det var, sett under lupa.

2017 har gitt mange påminningar om kor raskt høgreekstreme grupper kan reise seg igjen. Demonstrasjonane i Gøteborg, Kristiansand og Charlottesville vart alle verna av ytringsfridomen, -og den skal ikkje lett rokkast ved. Samstundes håpar eg me aldri gløymer at dette har ingenting med svenske, norske eller amerikanske verdiar å gjere. Det er kort og godt reinspikka rasisme.

LagreLagreLagreLagre

LagreLagre

Gjør for all del noe, og rop høyt om det

Nettmagasinet Infinitum Movement har tatt ein prat med klimaforskar ved Cicero-senteret, Bjørn Hallvard Samset. Saman ser dei nærare på ti klimamyter. Les og bli klokare. Det vart eg! Særskild interessant var det å lese om myten om at enkeltindividet sin innsats ikkje har noko verdi:

9. Enkeltindividets innsats teller ikke.

BJØRN: Samfunnet vårt er bare en samling av enkeltindivider. Det vi gjør teller i høyeste grad. Både i form av konkrete reduksjoner i utslipp, og fordi vi da viser at vi tar endringene på alvor. Naboen ser det, og politikerne ser det. Det er først når dette skjer, at ting virkelig begynner å gå raskt. Så gjør for all del noe, og rop høyt om det. Da monner det dobbelt opp.

Så hugs; alle monner drar og det vesle du gjer, gir inspirasjon til andre! Og ei anna viktig påminning til oss alle:

målet med det grønne skiftet er å få et samfunn som er klimamessig bærekraftig – ikke å tvinge oss til å avstå fra alt vi liker.

Det er jo litt godt å tenke på. 🙂

LagreLagre