Luke 12 / Jon Ådnøy

Foto: Privat

Jon Ådnøy er sokneprest i Skjold, Vikebygd og Vats i Vindafjord kommune. I bagasjen har han også fleire år som journalist og sjømannsprest. Her deler han sine tankar kring religion, klima og miljø. 

1.     Er du oppteken av klimasaka, og når starta eventuelt dette engasjementet?

«Klimasaka» er ikkje så gammal. For femti år sidan var eg meir oppteken av kolrøyk frå Storbritannia som tok livet av auren i vestnorske vassdrag. Og eg var redd for kva det skulle bli til med alt som lever, frå eincella planter til menneske, dersom atombomber blei tekne i bruk. Slik kunnskap kunne ha ført til eit positivt engasjement. Men resignasjonen låg nær: «Der er mykje fælt der ute, med hat eller grådighet eller maktlyst som drivkraft. Kven er eg, at eg skal kunna gjera noko som monnar?»

2.      Kven har ansvaret for å løyse klimautfordringane? Styresmaktene eller enkeltpersonane?

Det er feigt å teikna ein strek mellom meg og styresmaktene. Me er i same båt, og har felles lagnad, anten me likar det eller ikkje. Det er mitt ansvar kven eg vil gje fullmakt til å ta avgjerder på mine vegne. Å la vera å røysta, eller å ikkje bry seg, fritek meg ikkje frå det ansvaret eg har som menneske.

3.      Pave Frans har ytra at «dersom me øydelegg skaparverket, øydelegg det oss». Korleis kan religionane bidra til handling i klimasaka?

Når me har samla inn offeret i gudstenesta, bed me: «Evige Gud, di er jorda og det som fyller henne. Alt vi eig høyrer deg til. ..» Mange religionar har dette i seg: Me disponerer alt som er, men berre for ei tid. Me skal nytta naturen til Skaparens ære, og andre menneske – nålevande og framtidige – til gagn.

4.      Kva er din minst miljøvenlege vane?

Eg reiser med fly, kvart år. Det er med flytrafikken som med internasjonal skipsfart, at utsleppa ikkje blir rekna med på nasjonale utsleppsstatistikkar.

5.      Kva er din mest miljøvenlege vane?

Eg trur ikkje på «best før»-datoar, men lit på nasen. Lite mat går i boset.

6.      Kven er Noregs mest inspirerande person når det kjem til klima og miljø?

Bønder har til alle tider visst at alt heng saman med alt. Saman med grunninnstillinga om at garden skal overleverast til neste generasjon i minst like god forfatning som ein fekk han, ligg oppskrifta på ansvarleg omgang med naturen og resursane.

7.      Kva er den viktigaste juletradisjonen for deg?

Det er kjekt med late dagar og seine kveldar. Gjerne med kortspel. Eller eit ganske stort puslespel som alltid ligg i vegen for dei som vil ha det ryddig. Ein juletrefest med mange og lange julesongar er berre ein våt draum. Ingen andre enn eg orkar slikt lenger.

 

Takk for praten Jon Ådnøy, -og god jul!

LagreLagre

Luke 11 / Monica Flagtvedt

Foto: Agent M

Agent M er ein av Noregs største livsstilsbutikkar på nett når det kjem til plastfrie produkt og andre miljøvenlege alternativ. Populariteten til butikken over heile Noreg, viser at ein fint kan skape spanande bedrifter sjølv om ein sit langt frå kundane. Agent M har hovudkontor og lager i Hatlestrand i Kvinnherad, og her deler gründer Monica Flagtvedt nokre av sine tankar om miljø. 

1. Er du oppteken av klimasaka, og når starta eventuelt dette engasjementet?

Ja – veldig, og det startet etter at min sønn er født. Noen ganger må det store omveltninger til for å få opp øynene!

2. Kven har ansvaret for å løyse klimautfordringane? Styresmaktene eller enkeltpersonane?

Styresmaktene har det overordnede ansvaret, men vi som privatpersoner har et ansvar for å både få våre meninger kjent, ved å stemme på de som har den beste løsningen for klimautfordringene, og ved å bruke vår forbrukermakt. Det vil si å bruke og kjøpe varer som er bedre for klimaet og jorda enn alternativene.

3. Korleis tenkjer du at me enklast kan kutte ned på avfallet me produserer?

Avfallet kan enkelt reduseres ved først å fremst sortere og resirkulere. Men resirkulering er heller ikke svaret på alle våre problemer, så vi må gjøre som de sier i USA. The 4 R´s.  Reduce, Reuse, Recycle, Recover. -Altså vi må redusere, re-bruke/gjenbruke, resirkulere og reparere.

4. Kva er din minst miljøvenlege vane?

Jeg kjører fremdeles bil, og har en dieselbil som er omtrent 10 år gammel. Jeg skulle gjerne ha byttet til en el-bil, men det må dessverre vente.  Vi bor på landet, ca. 10 mil fra Bergen. Her MÅ man ha bil, da det går buss 2 ganger for dagen. Skal du noen steder er man avhengig av bil. Må du på legevakten eller noe annet, så må man også kjøre. Avstandene er store. Jeg kjøper også fremdeles matvarer i plastemaballasje, men håper på at produsentene av matvarer går over til nedbrytbar plast. -Og da mener jeg planteplast, og ikke den nedbrytbare plasten som nå fremmes som den «nye» plasten. Den brytes bare lettere ned i små stykker, men blir ikke brutt ned. Forskerene kaller det brutt opp. Men komposterbar plantebasert plast er det beste.

5. Kva er din mest miljøvenlege vane?

Jeg sorterer og resirkulerer alt. Jeg har kanskje to små poser med avfall per måned. Jeg prøver også å gjøre en forskjell på hva forbrukerene velger å drikke og spise av, via nettbutikken www.agentm.no. Avfall fra nettbutikken er også nesten ikke eksisterende. Alt blir brukt på nytt eller resirkulert.

6.Kven er Noregs mest inspirerande person når det kjem til klima og miljø?

Kristine Ullaland fra bloggen Grønare Kvardag er et stort forbilde.

7. Kva er den viktigaste juletradisjonen for deg?

Å være med familie og spise pinnekjøtt fra bærekraftig sauehold. 🙂 Jeg har forresten bursdag på julaften, så vi feirer bursdag fra frokost og litt fremover, så er det jul kl 18.00

 

Takk for praten Monica Flagtvedt, -og god jul og gratulerer med dagen som kjem!

LagreLagre

Luke 10 / Alf Warloe Christophersen

Foto: Truls Horvei/ Haugesunds avis

Kvar somar trekker nokre av dei største bluesartistane i verda og horder med publikum til vesle Skånevik. Alf Warloe Christophersen er ildsjelen bak Skånevik bluesfestival, -og her deler han sine tankar om miljøengasjement og korleis musikkfestivalane kan bidra i klimasaka. 

 1. Er du oppteken av klimasaka, og når starta eventuelt dette engasjementet? 

  Eg er jo opptatt av klimasaka slik som mange andre. -Men interessa har nok auka på etter kvart som dei negative og nedslåande resultata har vist seg.

 2. Kven har ansvaret for å løyse klimautfordringane? Styresmaktene eller enkeltpersonane? 

  Alle har eit ansvar for miljøet og styresmaktene har eit ansvar for restriksjonar og lovverk. Folk må også vise i praksis i organisasjonane og bedriftene sine at ein gjer noko. Privat innsats som enkeltindivid og som samfunn er viktig.

 3. Korleis kan musikkfestivalane i Noreg bidra til større bærekraft og auka miljøengasjement hjå publikum? 

  Festivalane kan og bør visa i praksis at ein vil vera miljøvenlig. Holdningsarbeid er viktig. Kartlegging av miljøutfordringar som innkjøpsordningar, kildesortering, pant på plastglas, transportrestriksjonar, energibruk osv. Så må ein vera konkret og gjera noko med det. Ein bør måle og evaluere resultatet av tiltaka, undervegs og etterpå.

 4. Kva er din minst miljøvenlege vane? 

  Vanskelig å sei. Eg kjører bil. Hest er vel uaktuelt trur eg.

 5. Kva er din mest miljøvenlege vane? 

  Eg kan vel ikkje skryta så masse. Brukar hurtigbåt til Bergen i plassen for å kjøre.

 6. Kven er Noregs mest inspirerande person når det kjem til klima og miljø? 

  Petter Stordalen.

 7. Kva er den viktigaste juletradisjonen for deg? 

  Familiesammenkomst på julafta, der barn og vaksne er i knallform og det er julastemning.

 

Takk for praten Alf Warloe, -og god jul!

 

LagreLagre

LagreLagreLagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

Luke 9 / Margit Vea

Foto: Margit Vea

Margit Vea er ein aktiv samfunnsdebattant, kokebokforfattar, matkurshaldar og dagleg leiar av Margit Vea AS. Ho har fast spalte i Aftenposten Junior og har fleire matprogram på Matkanalen.tv, mellom anna «Naturlig mat med Margit Vea» og «Hjemmelaget babymat». Her i luke nr. 9, deler ho sine tankar om klima, miljø og bærekraftig mat!

 1. Er du oppteken av klimasaka, og når starta eventuelt dette engasjementet?

  Dette er jeg veldig opptatt av, og alt jeg jobber med bærer preg av det. Engasjementet for klima, jordas, dyrenes og menneskers helse har jeg hatt i over 30 år, siden studietiden. Allerede den gang fordypet meg i rapporter om erosjon, befolkningsvekst, forurensning, havstigning, CO2 og Ozonlag. Fremtiden så for mørk ut til at jeg ville ha barn. -Men jeg har fått tre gutter, og nå engasjerer jeg meg for deres generasjons fremtid.

 2. Kven har ansvaret for å løyse klimautfordringane? Styresmaktene eller enkeltpersonane?

  Styresmaktene har hovedansvaret og må legge til rette for at enkeltpersoner også skal kunne ta ansvar for klimaet. I stedet opplever jeg at styresmaktene/politikerne fortrenger og aksepterer det faktumet at oljeboring ødelegger og truer miljøet, at oppdrettsnæringen forringer helsen til både jord, dyr og mennesker, at kjøtt produseres på soya som verken er godt for miljøet, dyr eller mennesker. Dette medfører at vi (fullt klar over det) produserer og gir barna mat som gjør at flere og flere får sykdommer vi ikke hadde før.

 3. Korleis tenkjer du at me kan ete meir bærekraftig?

  Vi trenger kunnskap om jordsmonn og mat, kunnskap om hva som er mer bærekraftig. Det vil gi oss større makt og større forutsetning til å ta vare både på vår egen, dyrenes og jordens helse. Vi er fremmedgjort overfor naturen og maten, og det er verken helsefremmende eller bærekraftig. Død plastikkmat må bort fra både butikkene og spisebordene i de tusen hjem. Vi trenger å ta tilbake den rene og friske maten, spise mer av den maten som dyrkes rundt oss (lokalmat), dyrke mer grønnsaker som tåler det norske klimaet og betale det det koster å produsere god mat.

  Vi vet det er mye dyrere å behandle syke mennesker, enn å fremme helse. God mat kan helbrede mange sykdommer. Vi må spise mer kjøtt fra lokale dyr, de som beiter og får gress og ikke soya fra andre siden av kloden, og vi må ikke « glemme» å spise hele dyret. Det kastes altfor mye god mat i Norge, lam, kje, innmat, hode, haler osv.

 4. Kva er din minst miljøvenlege vane?

  Det må være at jeg flyr for mye i jobben. Jeg skulle ønske det var enklere å ta tog.

 5. Kva er din mest miljøvenlege vane?

  Jeg velger mat som er produsert med respekt for både miljø, dyr og mennesker, samt at jeg kaster lite mat. Jeg har også en vane for å framsnakke miljøvennlig mat hver gang jeg får en anledning. 🙂

 6. Kven er Noregs mest inspirerande person når det kjem til klima og miljø?

  Akkurat nå, er jeg svært begeistrert for Dag Jørund Lønning. Han kom nettopp ut med boken «Jordboka» som jeg anbefaler alle å lese. Løsningen på klimakrisen ligger i molda, jorden, -og det gir håp.

 7. Kva er den viktigaste juletradisjonen for deg?

  Å gå ut og hogge et juletre som har vokst i nærheten av huset der jeg bor, og som ikke er blitt sprøytet med sprøytemiddel alle de årene det har fått vokse og leve. Juletreproduksjonen er i dag svært miljøforurensende.

Takk for praten Margit Vea, -og god jul!

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

Luke 8 / Odd Fossan-Waage

Foto: Alfred Aase/Haugesunds avis

Haugesund sentrum næringsdrift AS er interesseorganisasjonen for butikkar og serveringsstader i Haugesund sentrum. Her jobbar dei for eit levande og spanande sentrum, -både for haugesundarar, folk frå heile regionen og andre besøkande. Odd Fossan-Waage er dagleg leiar for Haugesund sentrum, og deler her sine tankar om klima og miljø.

1. Er du oppteken av klimasaka, og når starta eventuelt dette engasjementet?

Ja. Klimasaken bør engasjere oss alle. Mitt engasjement startet forøvrig gjennom mine to jenter som bl.a. etterhvert påpekte viktigheten av å sortere avfall, ikke la bilen gå unødig, osv.

2. Kven har ansvaret for å løyse klimautfordringane? Styresmaktene eller enkeltpersonane?

Begge. Både myndighetene gjennom reguleringer og ikke minst oss selv gjennom vår egen adferd.

3. Korleis kan de i Haugesund sentrum bidra til at Haugesund vert ein meir miljøvenleg by?

Kommunale myndigheter (Haugesund kommune) har et mål om å redusere klimautslipp med 20% innen 2020. Flere tiltak er gjennomført. Eksempelvis Kolumbus, som innførte ”10 kroners bussen” i 2016 hvor antall passasjerer etterhvert har økt dramatisk. Dette betyr færre biler i sentrum, flere ledige parkeringsplasser, antatt færre ulykker, mindre utslipp av farlige klimagasser med mer. Videre er våre medlemmer blitt flinke til å sortere avfall. Dessuten har sentrum – gjennom ”Sykkelbyen Haugesund & Karmøy” – et større fokus på syklende gjennom gode tilrettelegginger som sykkelstativ, og lignende. Også andre tiltak vil etter hvert iverksettes.

4. Kva er din minst miljøvenlege vane?

Det må være at jeg har en større bil som går på diesel.

5. Kva er din mest miljøvenlege vane?

Er blitt ufattelig god til å sortere avfall; papir, glass, plast, med mer.

6. Kven er Noregs mest inspirerande person når det kjem til klima og miljø?

Oj, her ble jeg litt usikker … Jeg har alltid hatt sansen for WWF Verdens naturfond, så kanskje Nina Jensen.

7. Kva er den viktigaste juletradisjonen for deg?

Faktisk å gå i Vår Frelsers kirke på julaften.

 

Takk for praten Odd Fossan-Waage, -og god jul!